لجستیک

خانه لجستیک

logis

 

لجستیک (Logistics):

امروزه پروسه لجستیک شامل یکپارچه‌سازی اطلاعات، حمل و نقل، موجودی کالا، انبارداری، جابه‌جایی کالا و بسته بندی می باشد. لجستیک قسمتی اعظمی از زنجیره تامینSupply Chain Management (SCM) است که ارزش زمان و مکان را به خود اختصاص می دهد

log2

مدیریت در لجستیک مدیریت در هزینه هاست:

به طور معمول، هزینه‌های لجستیکی شامل هزینه‌های حمل‌و‌نقل، انبارش، کنترل موجودی و مدیریت لجستیک می باشد که در ذیل این تقسیم بندی نمایش داده شده است.

log3

 

متوسط سهم هزینه‌های لجستیکی از قیمت تمام‌شده محصولات در جهان‌ بین %۹٫۷ تا %۱۱.۳ و در ایران حدود %۱۹٫۴ است.

ما توانسته ایم با استفاده از دانش، تجربه، تجهیزات وسیستم بروز دنیا موجب حداقل شدن هزینه های حمل و نقل و افزایش رضایتمندی مشتریانمان گردیم.

شاخص عملکرد لجستیک  Logistics Performance Index(LPI) توسط بانک جهانی محاسبه و انتشار می یابد. ایران در سال ۲۰۱۶ ازپله ۱۱۴ (با ۱۸ پله صعود) به پله ۹۶ از بین ۱۵۵ کشور رسیده است.

 

خدمات لجستیکی ۳PL

ما جزء شرکتهای ارائه دهنده خدمات چندگانه لجستیکی (۳PL) اعم از حمل و نقل، انبارش، مدیریت موجودی، بسته بندی، ساماندهی دریافت و ارسال به صورت یک مجموعه یکپارچه و ترکیب شده می باشد.

log4

 

لجستیک هوشمند Smart Logistics))

با استفاده از لجستیک هوشمند ، شاهد کاهش هزینه لجستیک از طریق بهبود اثربخشی توزیع، بهبود میزان اطلاعات زنجیره تأمین و توازن در عرضه و تقاضا ایجاد نمود.

همچنین اطمینان از امنیت کالا و محصول از طریق کنترل در زنجیره تأمین و بهبود تولید محصولات باکیفیت در توسعه صنعتی را در بر خواهد داشت.