خواهشمند است فرم زیر را با دقت و توجه تکمیل نمایید.

“منابع انسانی، ارزشمندترين سرمايه هر مجموعه است.”
 

ما به همين منظور، در انتخاب اعضای جديد اين خانواده بزرگ، دقت و توجه ویژه داريم.

از شما دوست عزيز تقاضامندیم با تکمیل دقیق این فرم، ما را در اين مسير همراهی نمایيد.

از اين که با پر کردن فرم درخواست، وقتتان را در اختيار ما می گذاريد، سپاسگزاریم.

پرکردن موارد ستاره دار الزامی می باشد.